01/03/2019

Glutamine là gì ? Tác dụng với người tập gym

Glutamin không phải là amin thiết yếu (essential amino acid), mà Glutamine là amin không-thiết-yếu (non-essential amino acid). cơ thể con người của chúng mình khi tổng hợp ra các amin thì ~80% cơ thể mình tổng hợp ra Glutamin các bạn ạ.

có nghĩa là cơ thể mình tự tổng hợp ra rất rất rất nhiều Glutamin, vì thế Glutamin không thiết yếu. tại sao cơ thể mình lại tự tổng hợp ra nhiều Glutamin đến như vậy thì nó có lý do của nó và mình không muốn giải thích cho các bạn ở đây

Glutamine có tác dụng gì ?

vì không có thời gian đi sâu như vậy. vấn đề là dùng thêm Glutamin thật sự là vô dụng và không hề thiết yếu cho việc tập tạ tập thể hình. vì thế tất cả sp Glutamin “cô lập” đều là chiêu trò lừa đảo của các hãng.

sự vô dụng khi dùng thêm sp Glutamine đã được chứng nhận từ nghiên cứu của tiến sĩ Candow cách đây gần 20 năm (tính từ lúc thí nghiệm double-blind study).

Tác dụng của glutamine


L-Glutamin là proteinogenic amino acid. cộng tất cả khối lượng của tất cả 20 proteinogenic amin lại với nhau thì nó sẽ là lượng protein. có nghĩa là trong hàm lượng protein nó đã có phần của Glutamin đóng góp rồi.

có đổ thêm Glutamin hoặc bất cứ proteinogenic amin nào vào thì chúng nó cũng nằm ở trong khoản protein rồi. vì thế cái tên của chúng nó mới gọi là “proteinogenic”.

và thêm nữa là đổ thêm Glutamin không giúp ích việc gì trong việc tập tạ, hoặc tập nặng, hoặc recovery vvv vì vốn dĩ nó không hề bị thiếu bao giờ và nó được cơ thể tự tổng hợp theo nhu cầu.

Xem thêm: Muscletech lừa đảo ? Hydroxycut gây hỏng gan và tử vong

đổ thêm Glutamin để tăng nitrogen balance để đo được lượng protein cao hơn là có thật, thì đấy chính thức là amino (protein) spiking chứ còn gì nữa. thà không đăng không viết gì còn hơn là viết ngu. amino acid composition của collagen không phải chỉ là Hydroxyprolin mà là còn của cả Glycin, Prolin và Alanin.