11/02/2019

Thâm hụt calo có auto giảm mỡ không ?

cái vấn đề của các bạn là không biết đọc hiểu. nếu như kcal in < kcal out thì chắc chắn sẽ giảm bodyfat (và xui xẻo thì mất thêm cơ) điều này là fact. có nghĩa là cái calor nạp vào mà nhỏ hơn lượng calor tiêu thụ thì auto bạn sẽ giảm mỡ.

Thâm hụt calo có auto giảm mỡ không ?

đấy là luật bio-physical. còn vấn đề mà có bọn nó ăn “thừa” calor mà vẫn giảm được bodyfat thì các bạn phải dùng thêm óc để suy luận hiểu được lý do. vì không phải là bạn cứ thích ăn bao nhiêu là mọi calor nó nạp được hết vào trong tế bào (cells).

Xem thêm: Tập tạ nhẹ nhiều reps để siết cơ ?

nó liên quan đến cả hệ thống đường ruột của các bạn, có nghĩa là sức khoẻ của bacteria millieau. thế cho nên nó mới có cái “digestive losses” và cả thermogenesis cần lưu ý trong bài toán kcal in < kcal out.

Xem thêm: Cơ chế giảm mỡ ? Có nên theo ketogenic diet không

bạn ăn 20.000 kcal trong một lúc thì không đồng nghĩa là bạn nạp được 20.000 kcal vào trong tế bào, mà có thể bạn sẽ xả ra toilett 19.000 kcal. và sau đấy bạn bị thêm tiêu chảy, rồi lại phải xả tiếp. cái calor mà lẽ ra là kcal-in nhưng bị vào toilett thì kế toán nó sẽ chép sang kcal-out.