18/09/2018

Ngực dưới và ghế dốc

Ngực nó phân biệt được rõ ra thành 2 phần là Musculus Pectoralis Minor (phần nhỏ) và Musculus Pectoralis Major (phần to "dưới"). Nhưng phần dưới chính là 85% của toàn bộ ngực (Pectoralis) rồi. Cho nên có tập góc nào đi nữa thì cũng không kích thích gì thêm được phần cắt ở dưới.

Xem thêm: Phong cách tập, nên tập nhanh hay chậm ?

Bao giờ pectoralis major nó đủ to thì phần cắt dưới sẽ đủ rõ. Tập góc nào đi nữa thì pectoralis major nó vẫn là pectoralis major. Ơ sao mình đã nói về vụ "ngực dưới" và "ghế dốc" rồi mà vẫn còn nhiều thằng cãi được nhỉ.

Ngực dưới và ghế dốc

Người ta đã thí nghiệm đo bằng EMG (ElectroMyoGraphy) từ năm 1995 release ở Journal of Strength and Conditioning Research rồi mà mấy bố vẫn cãi được. Tập kiểu gì cũng được nếu pectoralis major phát triển được.

Xem thêm: Break form để tập nặng

Nhưng vấn đề ở đây là ghế dốc không kích thích pectoralis major (sternum head) hơn so với ghế ngang mà còn kích thích kém hơn!!! Cho nên không phải tập ghế dốc nếu mục đích là "ngực dưới". Vì ngực dưới vốn dĩ không tồn tại. Còn nếu muốn tập ghế dốc thì không ai cấm.