26/01/2017

Động tác, tư thế phù hợp với mỗi người

1 bài viết thật kỳ lạ. Cái gì cũng có thể học được, bất cứ cơ thể cơ địa như thế nào. Tại sao? vì con người luôn luôn có khả năng adaption với mọi tình huống trên đời này. Tại sao mình đầy tóc trên đầu? Vì để chống nắng.

Tại sau tự nhiên có lông mi? Để kích hoạt phản xạ nhắm mắt khi gì đó gần chạm mắt. Sinh ra không có tay mình sẽ học ăn và gắp bằng chân. Sinh ra thiếu con mắt tự nhiên các giác quan khác học tập nhạy bén để mình vẫn "nhìn" được đường.

Động tác, tư thế phù hợp với mỗi người

Cũng như là deadlift có thể học tập được bằng học movement đó 1000000000000000000 lần thực hiện đi thực hiện lại. Và thần kinh cộng muscle memory sẽ luôn nhắc nhở mình. Vì vậy mỗi người có thể setup khác đi 1 tý để tìm được cái tư thế optimum cho bản thân.

Tất cả là do tập luyện, cũng như người này bảo cóc thích được sumo thì người khác sẽ bảo không thể tập DL nắm tay rộng kiểu snatch được. Không ai đòi hỏi tự nhiên không biết tập xong đi ra nâng 1 mức tạ 1-2RM để deadlift cả.

Xem thêm: Chiều cao và gym

Mỗi người cấu trúc khác nhau 1 tý vậy cho nên mỗi người có thể setup 1 tý khác nhau cho phù hợp. Bây giờ 1 thằng 2 đôi tay ngắn củn bảo nó làm tư thế DL kiểu nắm snatch như trong clip xem nó có "cóc" thích không?

Conventional là basic stance cho tất cả nhưng không có nghĩa là người A không được phép đứng rộng hơn 1-2cm so với người B để tìm được comfort. Còn nếu lý luận là đừng để bị overload quá tải cho nên cần thiết deload hoặc strategic deconditioning thì đừng chỉ lấy mỗi bài deadlift ra để viết.

Xem thêm: Phong cách tập, nên tập nhanh hay chậm ?

Vì bất cứ bài nào cũng làm quá tải được. Biceps curl 120kg 1-2RM cũng được, sao không lấy biceps curl ra để viết bài và chỉ trích biceps curl? Bên đây nếu ai viết 1 bài như thế này thì sẽ bị toàn bộ mọi người hỏi là "do you even lift you little biatch?"