25/07/2019

Ecdysterone là gì ? Chúng có giúp tăng cơ không ?

lại người VN đi lừa người VN. hết Sarms thì bây h đến ß-Ecdysteron. cái việc quan trọng nhất là tất cả các nghiên cứu mà cho rằng có tác dụng đến body composition đều chỉ được thực hiện trên thú vật.

con người không phải là loại bò sát như rắn, thằn lằn, hoặc các moulted animals như con cua, con nhện, hoặc các con côn trùng, cho nên ở con người không có ecdyson-receptors.


thế cho nên khả năng thúc đẩy bio-proteinsynthesis trực tiếp từ ecdysteron sẽ là con số 0 đối với con người, và chỉ có khả năng thúc đẩy nó qua các metabolits của ecdysteron sau khi ecdysteron được metabolism ở trong người, và đương nhiên là điều này sẽ rất là thấp.

tất cả những nghiên cứu của bọn liên xô và bọn tiệp đều chỉ được thực hiện in-vitro, có nghĩa là ở trong các ống thí nghiệm, và ở trên chuột bạch. duy nhất có 1 nghiên cứu trên con người trong study của Wilborn và Taylor và kết luận là chả có cái tác dụng gì.

đấy chúng mày tự xem đi. toàn là nghiên cứu trong ống kính thí nghiệm và trên thú vật. còn cái nghiên cứu duy nhất trên con người thì lại kết quả là không có tác dụng gì.

lại mấy bọn mặt l** cố muốn dựa vào tâm lý của những bọn có tư duy như con đ*, để lừa lọc bán “thuốc tiên” tăng cơ như Steroids nhưng lại không có 1 tý tác dụng phụ gì của Steroids. đm chúng mày bao giờ mới ngừng khốn nạn được.

[1] Tsujiyama S, Ujihara H, Ishihara K, Sasa M., Potentiation of GABA-induced inhibition by 20-hydroxyecdysone, a neurosteroid, in cultured rat cortical neurons. Japanese Journal of Pharamacology.

[2] Koudela, K. and Tenora, J. and Bajer, J. and Mathova, A. and Slama, K., Stimulation of growth and development in Japanese quails after oral administration of ecdysteroid-containing diet. European Journal of Entomology.

[3] Syrov, VN, Mechanism of the anabolic action of phytoecdisteroids in mammals. Nauchnye doklady vysshei shkoly, Biologicheskie Nauki.

[4] Tóth N, Szabó A, Kacsala P, Héger J, Zádor E., 20-Hydroxyecdysone increases fiber size in a muscle-specific fashion in rat. Phytomedicine.

Xem thêm: Chất đạm, protein có làm hại thận không ?

[5] Slama K, Koudela K, Tenora J, Mathova A. Insect hormones in vertebrates: anabolic effects of 20-hydroxyecdysone in Japanese quail. Experientia.

[6] Slama K, Kodkoua M. Insect hormones and bioanalogues: their effect on respiratory metabolism in Dermestes vulpinus L. (Coleoptera) Biol Bull.

[7] Tashmukhamedova MA, Almatov KT, Syrov VN, Sultanov MB, Abidov AA. Effect of phytoecdisteroids and anabolic steroids on liver mitochondrial respiration and oxidative phosphorylation in alloxan diabetic rats. Nauchnye Doki Vyss Shkoly Biol Nauki.

Xem thêm: Essential amino acids và BCAA

[8] Syrov VN. [Mechanism of the anabolic action of phytoecdisteroids in mammals] Nauchnye Doki Vyss Shkoly Biol Nauki.

[9] Wilborn CD, Taylor LW, Campbell BI, Kerksick C, Rasmussen CJ, Greenwood M, Kreider RB. Effects of methoxyisoflavone, ecdysterone, and sulfo-polysaccharide supplementation on training adaptations in resistance-trained males. Journal of the International Society of Sports Nutrition.