06/06/2019

Whey pha sữa ?

Whey các bạn thích pha với cái gì uống cũng được. pha với nước lọc cũng được, pha với sữa cũng được. trên thực tế chả ảnh hưởng gì đến việc hấp thụ “nhanh” hay “chậm” ở đây cả.

Whey pha sữa ?

tại vì cho dù có là sữa full-fat thì cùng lắm cũng là 3,8% mỡ, và nếu như skimmed-milk thì 0,1-0,3% mỡ. cái con số này nó là muỗi để ảnh hưởng được bất cứ điều gì liên quan nhanh với chả chậm.

cái vấn đề cần quan tâm là bạn uống với sữa thì bạn phải lưu ý là bạn đã nạp thêm kcal từ sữa vào nữa, chứ không phải nhanh với chậm gì ở đây cả. việc xây dựng cơ bắp tính bằng tháng và năm,

chứ không tính bằng seconds và milliseconds mà hấp thụ nhanh với chả chậm. những cái cần quan tâm thì không quan tâm, đúng là bảo dân ái thấp thì lại tự trí. cứ y như rằng bảo dân ái thấp thì lại tự trí.

Xem thêm: Essential amino acids và BCAA

xong để cho mấy cái thằng khốn nạn vô lương tâm nó lừa cho. vãi cả đái “whey isolate pha với sữa thành whey ‘concentre’ “. thế bây giờ pha Whey isolate với nước lọc uống trước, nhưng 2-3ph sau uống thêm 1 ly sữa nữa thì sao? thì cũng ‘concentre’ chắc.