03/02/2019

Intensity là gì ? Khái niệm cường độ trong gym

cường độ là intensity. chả bao giờ có intensity cao mà tạ lại nhẹ cả. intensity cao hơn là ám chỉ việc tạ nặng hơn. do tạ nặng hơn nên số reps giảm xuống. logic đơn giản thôi. tạ trước nếu là nhẹ thì bạn làm được ví dụ 10reps.

nếu bạn tăng cường độ, nghĩa là tăng tạ lên, thì đương nhiên bạn không làm nổi 10 reps nữa mà sẽ phải ít reps hơn (phụ thuộc vào tăng cường độ lên bao nhiêu). làm đéo gì có cường độ cao tạ nhẹ, rồi cường độ thấp mà tạ nặng.

Intensity là gì ? Khái niệm cường độ trong gym

còn về việc cơ bớp có phát triển to lên được hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào là mình có khiến cơ bắp trải qua hypertrophy được không. hypertrophy là terminology của 2 từ ngữ “hyper” và “trophic”.

hyper có nghĩa là “nhiều lên, tăng lên”. ngược lại với hyper là từ hypo, hypo nghĩa là “ít đi, giảm đi, thiếu đi”. trophy là ám chỉ việc “tăng trưởng” (growth). thế cho nên chữ hypertrophy là cái từ ngữ chuyên môn trong sinh học để ám chỉ việc “tăng cơ” (muscle growth).

để khiến cơ bắp của mình hypertrophy được thì nó sẽ phụ thuộc vào total-load (volume) khiến tế bào cơ dẫn đến muscle-failure của việc tập. volume là product từ Sets x Reps x Weights.

Xem thêm: Sử dụng steroid là cheating, là ăn gian ?

ngoài volume ra thì còn thêm điều kiện stimuli-threshold nữa. có nghĩa là mình cần phải kích thích cơ bắp với 1 cường độ tối thiểu. mình không thể dùng 1 cái que bông ngoắi tai để dùng làm tạ dumbbell tập bắp tay với 20.000 reps rồi hy vọng là sẽ lên cơ được.