12/02/2019

Bài tập compound là gì ? Mối liên hệ giữa chúng và CNS

1 PT tốt không phải là 1 người có in chữ PT trên áo hoặc có ghi chữ PT lên tên facebook. 1 PT tốt là 1 người có óc, có nghĩa là có know-how. tại sao các bài tập compounds lại được thần thánh?

Bài tập compound là gì ? Mối liên hệ giữa chúng và và CNS

rất đơn giản. các bài compounds là multi joint motoric, và compounds sẽ giúp cơ thể cải thiệt CNS cũng như cải thiện sức mạnh. tại sao lại phải cần sức mạnh? đơn giản thôi, tại vì nếu bạn tập được rep range cũ nhưng với 1 mức tạ nặng hơn trước thì bạn sẽ hypertrophy được tốt hơn trước.

Xem thêm: Bài tập isolation là gì ? So sánh với compound

cụ thể hơn: trước đây bạn tập 1 bài cô lập nào đấy và làm được 10reps với mức tạ 30 kg. bây giờ do CNS và sức mạnh tiến bộ hơn trước cho nên bạn làm được 10 reps với mức tạ 35kg.

Xem thêm: Muscle contraction là gì ? Tìm hiểu cơ chế co cơ

chúc mừng bạn vì do cải thiện được CNS và sức mạnh cho nên bạn đã nâng được volume cao lên để cơ bắp đạt được hypertrophy cao hơn trước. lý thuyết đơn giản như vậy có thể tự hiểu, không cần ngồi đấy mà tổn với chả thương.